Aanvullende schriftelijke vragen conform art. 46 Reglement van Orde

inzake Nationale Ombudsman en digitalisering

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Soest, 11 januari 2016

Geacht college,

Digitalisering zet de zelfredzaamheid van veel oudere mensen onder druk; het maakt ze ook onzeker over hoe ze nu voor hen belangrijke informatie kunnen ontvangen. Mede om deze reden heeft Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen afgelopen zondag in het tv-programma Nieuwsuur klip en klaar duidelijk gemaakt dat inwoners -naast de digitale manier- altijd een tweede optie moeten hebben om te communiceren met de overheid: ‘we moeten voorkomen dat vooral zwakkere groepen in de samenleving de dupe worden van de voortgaande technische ontwikkelingen.’ Met andere woorden: digitaal is prima, maar het moet mogelijk blijven op een andere manier contact te kunnen maken met de overheid.

 

Deze uitspraak doet ons denken aan de vorig jaar tot twee maal toe aan u gestelde schriftelijke vragen inzake de digitalisering van het woningaanbod woningcorporaties. Ook wij benoemden de groepen inwoners die dreigen buitengesloten te worden van informatie, simpelweg omdat zij niet beschikken over de kennis, de mogelijkheden of de middelen.

 

In antwoord op onze in juni 2015 gestelde vraag over de afspraken die met lokale corporaties zijn gemaakt om het woningaanbod ook op andere manier bekend te maken, antwoordde u in juli 2015 dat WoningNet regio Eemvallei op 24 november 2014 was gestart. De acht corporaties uit het samenwerkingsverband zouden een vangnet gecreëerd hebben voor zogenoemde INTERNIETERS, maar het was nog te vroeg om al te spreken over brede oplossingen voor dit vraagstuk. Bovendien was het nieuwe systeem nog maar kort in werking en toch waren de corporaties al wel gestart met het evalueren van de eerste ervaringen met de regionale woonruimteverdeling: ‘als de huidige werkprocessen, de informatievoorziening of de instructies bijstelling behoeven, worden deze aangepast’, zo antwoordde u op 8 juli 2015.

 

Het voorgaande vormt aanleiding voor de volgende vragen:

  • Op welke wijze zet de gemeente Soest zich in om te voorkomen dat vooral zwakkere groepen in de samenleving de dupe worden van de voortgaande technische ontwikkelingen?
  • Op welke wijze communiceert u die ‘andere manier van contact en informatieverschaffing’ met de inwoners, die geen toegang hebben tot internet?
  • We zijn inmiddels ruim een jaar na aanvang van WoningNet regio Eemvallei. Is het systeem inmiddels geëvalueerd? En zo ja, wat zijn de uitkomsten?
  • Wat voor vangnet is er gecreëerd en welke oplossingen zijn er gevonden voor de zogenoemde INTERNIETERS?

Vriendelijke groet,

 

Yolande Gastelaars

namens Democraten Soest Natuurlijk

11794438_779959312115991_133710218909888139_o