Als u op de onderstaande link klikt ziet u de beantwoording van onze vragen inzake het niet-scheiden van bedrijfsafval door het College van Burgemeester en Wethouders. Een woord vat alles samen: “treurig”!

antwoordbrief vragen art 46 DSN inzake bedrijfsafval en afvalstoffenheffing