Eind januari hebben we schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over de Wet Openbaarheid van Bestuur. We wilden weten hoeveel Wob-verzoeken er in de afgelopen 5 jaar zijn ingediend, welke onderwerpen/besluiten die Wob-verzoeken betreffen en hoe daarop besloten is door het college (afgewezen dan wel gehonoreerd en waarom).

 

Onze vragen waren aanleiding voor de burgemeester om fractievoorzitter Gastelaars te vragen wat we als DSN met deze vragen beoogden en/of we ze wilden handhaven: beantwoording van de vragen zou heel veel tijd in beslag nemen, omdat de gemeente WOb-verzoeken niet apart registreert. Gastelaars heeft, na raadpleging van de partijleden, aan Metz geantwoord dat DSN de vragen handhaafde en ‘wacht op antwoord’.

 

Dat antwoord kwam 10 maart jl., vorige week donderdag. En het luidde als volgt:

1.

  • Het aantal geregistreerde Wob-verzoeken 2011-2015:
  • 2011: 13 verzoeken
  • 2012: 15 verzoeken
  • 2013: 48 verzoeken
  • 2014: 73 verzoeken
  • 2015: 55 verzoeken

 

2) we weten niet door wie de verzoeken zijn ingediend (gechargeerd);

 

3) we weten niet welke onderwerpen deze Wob-verzoeken betroffen (gechargeerd);

 

4) we weten niet waarom de Wob-verzoeken zijn afgewezen (gechargeerd);

 

5) we weten niet wat er verder met de Wob-verzoeken is gedaan (gechargeerd).

 

Kortom: een antwoord van niets. We zullen het hier ook niet bij laten zitten ….

Klik op onderstaande link voor de beantwoording van het College van B&W van Soest

Antwoordbrief 1400246 Inhoud document

11794438_779959312115991_133710218909888139_o