Omwonenden van een stuk gemeentegroen aan de Dr. de Voslaan werden gisterochtend opgeschrikt door kaalslag: alle bomen en bosschages moesten eraan geloven en sneuvelden onder de kettingzagen van de door de gemeente Soest ingehuurde groenwerkers. Alle reden voor ons natuurlijk om schriftelijke vragen hierover aan het college te stellen. Dit groen was immers een ‘stepping stone’ in het groen van Oranjehof naar het voormalig zusterhuis op de hoek met de Noorderweg. En daarbij is het nu officieel broedseizoen. Daar houd je als overheid toch ook rekening mee? Onderstaand de vragen zoals wij die gesteld hebben aan het College van B&W

 

 

Schriftelijke vragen conform art. 46 Reglement van Orde

inzake kaalslag Dr. De Voslaan

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

 

Soest, 13 april 2016

 

 

Geacht college,

 

Gisterochtend werden omwonenden van een stuk gemeentegroen aan de Dr. de Voslaan opgeschrikt door kaalslag: alle bomen en bosschages, die een belangrijke schakel vormden in het groen van Oranjehof naar het voormalig zusterhuis op de hoek met de Noorderweg, zijn in een keer verdwenen.

 

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:

  • Bent u zich ervan bewust dat het vogelbroedseizoen op 15 maart is ingegaan? En zo ja, waarom is er dan toch gekozen voor deze verstoring in dit broed- en foerageergebied?
  • In antwoord op een twitterbericht van een van de omwonenden heeft de gemeente Soest geantwoord dat er vóór de zomervakantie een wadi wordt aangelegd en dat na de zomer nieuwe bomen worden aangeplant.

Vraag: de zomervakantie is nog ver weg. Waarom is er desondanks toch voor gekozen om nu in deze bloei-, groei, nestel- en broedperiode op deze wijze in te grijpen?

  • Het ‘groen’ dat nu verwijderd is, was een groene schakel (een stepping stone) van Oranjehof naar voormalig zusterhuis.

Vraag: waarom is er voor gekozen om deze schakel te verwijderen? En waarom is dit niet in overleg met omwonenden gebeurd?

  • Wat kost deze ingreep? En is dit uitvoering van het nieuwe groenbeleid (minder bomen en hagen, meer grasveldjes?)
  • Was er dermate sprake van wateroverlast in deze wijk, dat er een wadi aangelegd moest worden?
  • Is er ook sprake van een overstort in deze wadi? M.a.w.: betreft het hier een open verbinding met het gemengde riool om te voorkomen dat de wijk onder water komt te staan? En zo ja, kan dit gezondheidsrisico’s opleveren voor de wijk? En hoe zit het dan met stankoverlast?

Vriendelijke groet,

Yolande Gastelaars

namens Democraten Soest Natuurlijk

WP_20160413_13_15_57_Pro

WP_20160413_13_14_57_Pro

WP_20160413_13_14_46_Pro