Greenpeace Nederland heeft vanochtend geheime documenten van de TTIP-onderhandelingen gepubliceerd. Het gaat in totaal om 248 pagina’s. Greenpeace meldt hierover dat uit de documenten blijkt wat miljoenen mensen wereldwijd al vreesden: het handelsverdrag van EU en VS gaat ten koste van milieu, klimaat en voedselveiligheid.

 

In het persbericht somt Greenpeace voorts de meest zorgwekkende punten op. We citeren:

  • Uit de documenten blijkt dat big business een flinke vinger in de pap heeft in de onderhandelingen. Bestaande regelgeving, bedoeld om mens en milieu te beschermen, dreigt te verdwijnen;
  • Terwijl eind vorig jaar in Parijs afspraken zijn gemaakt om de klimaatcrisis te bestrijden, voorspellen de gelekte documenten weinig goeds op dat vlak. Zo is het niet mogelijk de import van CO2-intensieve brandstoffen zoals teerzandolie aan banden te leggen. Dit raakt niet alleen Europa en de VS, maar ook de miljoenen mensen die al dagelijks te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering.

 

Greenpeace brengt de geheime documenten naar buiten omdat de milieuorganisatie vindt dat iedereen het recht heeft om te weten wat er in de achterkamertjes in Brussel en New York wordt besloten. Ze vindt dat er een open en democratisch debat moet plaatsvinden over dit onderwerp, dat ons allemaal aangaat.