Kaalslag in het broedseizoen – deel 2:

SOEST HEEFT LAK AAN VUISTREGEL

 In april jl. hebben we schriftelijke vragen gesteld over de kaalslag aan de Dr. de Voslaan. Daar werden in een keer midden in het broedseizoen in opdracht van de gemeente bomen en bosschages verwijderd, omdat er later dit jaar een wadi aangelegd moet worden. Natuurlijk wilden we weten waarom er uitgerekend in deze periode zo grof ingegrepen moest worden in dit broed- en foerageergebied. Had dat nu echt niet even kunnen wachten?

Nee dus, zo blijkt uit het inmiddels ontvangen antwoord van de gemeente. En waarom dan niet? Nou, omdat er in de Flora- en Faunawet geen specifieke datum genoemd wordt voor het broedseizoen, aldus de behandelend ambtenaar.

Dit is wel zo’n ontzettend flauw antwoord! Want de gemeente weet ook dat heel veel vogelsoorten tussen 15 maart en 15 juli broeden. En ze weet ook dat de algemeen geldende vuistregel is verstorende werkzaamheden zoveel mogelijk tussen half augustus en half februari te plannen; dat is de minst kwetsbare periode voor broedvogels. Maar daar heeft Soest duidelijk lak aan.

 

Kijk voor meer informatie over het broedseizoen op http://www.vogelsendewet.nl/Begrippenlijst_A-Z/Broedseizoen