Dinsdag 31 mei heeft de raad gesproken over het voorstel om op de plek van het huidige Orlandogebouw een nieuwe binnensportaccommodatie te realiseren. Dit plan is ontwikkeld in overleg met schoolbesturen en sportfederatie … en dáár zit wat DSN dan ook precies de pijn van dit voorstel! Omwonenden van de nieuw te bouwen multifunctionele sporthal zijn namelijk tot nu toe niet gehoord over het idee, net zo min als de niet-georganiseerde huurders van ruimten in het huidige Orlandogebouw.

Wij hebben daarom in de vergadering laten weten dat we, op grond van de drie uitgewerkte scenario’s, wellicht wel ‘ja’ zouden kunnen zeggen tegen het voorstel Orlando, maar dan moet er wel eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Die voorwaarden zijn o.a. dat er direct overleg met omwonenden wordt opgestart over het plan, dat er gedegen oplossingen komen voor de toenemende verkeersdrukte in de wijk en de door de buurt gevreesde parkeeroverlast, dat er strikte regels gaan gelden voor de horecavoorziening in de nieuwe sporthal om overlast voor omwonenden te voorkomen en dat er overlegd gaat worden met de niet-georganiseerde huurders van het Orlandogebouw (omdat die op straat zullen komen te staan). En indien gedurende dát traject blijkt dat het voordeel van nieuwbouw Orlando niet opweegt tegen de nadelen voor de omwonenden, dan zullen wij alsnog niet instemmen met de plannen.