Gisteravond heeft de raad de Kadernota 2017 besproken. Daarin verwoordt het college haar wensen en doelen voor volgend jaar. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de financiële situatie van de gemeente evenals de financiële consequenties van dat ‘wensenlijstje 2017’.

Zo’n bijeenkomst van gisteravond is eigenlijk gelijk aan een ‘rituele dans’: het is ieder jaar hetzelfde. Wat dat betreft, is er in Soest nog nauwelijks sprake van bestuurlijke vernieuwing! Soms moet je als partij echter wel meedoen aan het spel en zo hebben ook wij gisteravond onze Algemene Beschouwingen over de Kadernota 2017 uitgesproken.

We hebben daarin aangegeven dat de richting van college en coalitie niet altijd onze richting is. Dat is gebleken in het verleden en dat zal ook het komende jaar zo zijn. DSN legt nu eenmaal andere accenten. Wij staan voor groen, voor een betrouwbaar sociaal beleid en voor een gedegen financieel beleid. ‘En’, aldus fractieleider Yolande Gastelaars, ‘dat betekent dat wij in ieder geval niet akkoord zullen gaan met een lastenverhoging voor onze inwoners.’

Daarnaast hebben we aangegeven dat wij, in tegenstelling tot het college, niet meer geld voor wegonderhoud willen vrijmaken; wij investeren liever in het verbeteren en het onderhouden van fietsverbindingen en voetpaden. Gastelaars: ‘We zijn ook nog altijd ongelukkig met de bezuiniging van 300.000 euro op groenonderhoud. Wat ons betreft is ’t daarom echt de omgekeerde wereld dat nu er vanuit het Sociaal Domein geld beschikbaar gesteld wordt om de mensen van Eemfors aan het werk te houden, terwijl we ’t groenonderhoud terugdraaien.’

Heel kritisch zijn we ook over het voorstel om ruim 6 ton beschikbaar te stellen voor het informatiebeleid ‘Soest op weg naar 2020’. Het is namelijk nog helemaal niet duidelijk waar dat geld voor nodig is. En daarnaast twijfelen we over de gevraagde 50.000 euro voor Cabrio; niet omdat we deze bijzondere culturele voorziening geen warm hart toedragen, maar omdat omwonenden meer een meer overlast ervaren van de succesvolle programmering van Cabrio (onlangs uitgevoerde geluidsmetingen hebben ook aangetoond dat het niveau van de decibellen zich op het randje bevindt). Als DSN vinden we dan ook dat er meer aandacht moet zijn voor het geluid van de omwonenden van dit openluchttheater. Tegen de voorgestelde 10.000 euro voor de Silvestercross hebben we daarentegen wel meteen ‘ja’ gezegd: ‘het is een prachtig evenement voor en door veel Soesters, waar wij graag onze structurele steun aan verlenen’, aldus Gastelaars.