Onder aanvoering van DSN is gisteravond een samen met GroenLinks, D66 en Burgerbelangen Soest-Soesterberg ingediend initiatiefvoorstel LHBT-beleid aangenomen in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Alleen VVD en CU-SGP stemden tegen.

Het besluit van gisteravond betekent dat de raad de noodzaak gaat verkennen van een

gemeentelijk beleid voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Soest. Als eerste stap daartoe zal een nog te formeren raadswerkgroep aan de slag gaan met de voorbereiding van een avond Samenleving, waar LHBT-emancipatie, veiligheid, respect en beleid centraal zullen staan.

Het vrijwel unanieme raadsbesluit geldt als een statement, dat we als Soest een dorp willen zijn voor mensen van alle leeftijden en voor alle bevolkingsgroepen. Dit houdt in dat iedere inwoner, ongeacht geslacht, ras, geloof of seksuele voorkeur zich geaccepteerd, ondersteund en veilig moet voelen in Soest: in huis, op straat, in de wijk waar hij of zij woont, op school, in de sportvereniging, in de kroeg of waar dan ook. Daarnaast is discriminatie niet alleen in strijd met de grondwet, maar ook met de Soester samenleving, onze gemeenschappelijke waarden alsmede met een voor ieder leefbaar Soest.

[foto: het veelkleurige gemeentewapen van Soest, aangepast door de creatieve mensen van de Stichting Meewerken in Eemland]

veelkleurig gemeentewapen