Schriftelijke vragen conform art. 46 Reglement van Orde

Inzake inzet advocatenkantoor Van der Feltz

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Soest, 15 augustus 2016

Geacht college,

Eerder dit jaar heeft een meerderheid van de raad ingestemd met de bestemmingswijziging Dr. de Voslaan nabij de nrs. 4, 6 en 8, waarmee de mogelijkheid is gecreëerd op dit groene veldje een woning te bouwen. Omwonenden zijn om hen moverende redenen sinds jaar en dag tégen dat bestemmingsplan. Het dossier Dr. de Voslaan kent inmiddels dan ook een lange geschiedenis met onder andere vanuit de raad twee maal NEE tegen bouwen en (in de huidige collegeperiode) meerdere besloten bijeenkomsten en evenzoveel geheime stukken.

DSN is recentelijk op eigen verzoek door omwonenden bijgepraat over de stand van zaken. Het blijkt dat zij, zoals verwacht kon worden, inmiddels bij de Raad van State in beroep zijn gegaan tegen het raadsbesluit. Vrij kort daarna hebben omwonenden tevens om voorlopige voorziening verzocht om te voorkomen dat het groen al gesneuveld is voordat de Raad van State tot een uitspraak is gekomen. Tot hun én onze grote verbazing is hierop namens de gemeente Soest gereageerd door het Haagse advocatenkantoor Van der Feltz, die kennelijk hiervoor door uw college is ingeschakeld.

Het is voor ons reden voor de volgende schriftelijke vragen:

 1. De naam van advocatenkantoor Van der Feltz is de eerste keer in de Soester raad genoemd toen het ging om het bestemmingsplan Landelijk Gebied en de ontvangen aanwijzingen van de Provincie. Volgens diverse raadsfracties hadden we destijds in die belangrijke zaak een ‘sterke advocaat’ nodig die ook wel ‘een paar centen’ mocht kosten en daarom heeft een raadsmeerderheid toen ingestemd met een eenmalig budget voor deze ‘top-advocaat uit Den Haag’.
  Vraag: voor welke kwesties is advocatenkantoor Van der Feltz sindsdien ingeschakeld?
  Vraag: hoeveel gemeenschapsgeld is er sinds begin 2014 uitgegeven aan advocatenkantoor Van der Feltz?
 2. In de aanloop naar de besluitvorming over de bestemmingswijziging Dr. de Voslaan nabij nrs. 4, 6 en 8 heeft de raad een heleboel vertrouwelijke stukken van u ontvangen. Een van die stukken betreft een notitie van Van der Feltz, die door het college gevraagd was om een ‘second opinion’. Nu blijkt mr. Van der Feltz dus ook op te treden in de Raad van State-procedure.
  Vraag: waarom is mr. Van der Feltz in deze kwestie ingeschakeld? Is hier sprake van een situatie die vraagt om de bemoeienis van een Haagse topadvocaat? En zo ja, waarom dan – volgens uw college heeft de raad toch een Raad van State-proof besluit genomen
  Vraag: wat heeft de bemoeienis van mr. Van der Feltz in de kwestie Dr. de Voslaan tot nu toe gekost? Is hier budget voor vrijgemaakt?
 3. Voor zover wij weten hebben we als Soest competente ambtenaren en juristen in dienst, die normaal gesproken de belangen van onze gemeente behartigen in procedures bij de rechtbank en de Raad van State. Tot nu toe hebben zij ook opgetreden inzake de Dr. de Voslaan.
  Vraag: waarom wordt hier nu van afgeweken en is advocatenkantoor Van der Feltz ingeschakeld?
  Vraag: zijn er nog andere externe advocaten, die uw college inschakelt voor belangenbehartiging van Soest?
  Vraag: is er budget beschikbaar voor het inzetten van externe advocaten? Wat is er begroot en wat zijn de werkelijke kosten op jaarbasis?

  met vriendelijke groet,

   

  Yolande Gastelaars

  Fractievoorzitter Democraten Soest Natuurlijk

  Dr de Voslaan 1