De gemeente heeft zichzelf vergunning verleend voor de kap van 6 kolossale, gezonde beuken op het Scalmeijerpad. De reden daarvoor? Volgens de afdeling is ‘de veiligheid in het geding vanwege wortelopdruk’.

p1150234

De fractie van DSN vraagt zich af of de gemeente hier niet een veel te gemakkelijke weg kiest. Zoals op de foto te zien is, staan de bomen niet op het voetpad en zijn er alternatieven denkbaar waarbij de bomen behouden kunnen blijven en de eventuele overlast van wortelopdruk opgelost kan worden. Daarnaast is het de bedoeling de bomen al in november van dit jaar te kappen en pas in 2018 over te gaan tot herplant …..

We hebben daarom vandaag een aantal schriftelijke vragen ingediend.