Soesterberg krijgt precies aan de rand van de vliegbasis drie zogenoemde ‘landmarks’: 2 flats van 23 meter hoog (7 bouwlagen plus half verdiept parkeren) plus 1 flat van 12 meter hoog (4 bouwlagen). Het is de uitkomst van de raadsvergadering van gisteravond, waar het bestemmingsplan Soesterberg-Noord door de meerderheid van de raad is goedgekeurd.

Als DSN hebben wij tegen dit bestemmingsplan gestemd. Niet omdat we tegen de transformatie van werken naar wonen in dit gebied zijn; daar wordt al lang over gesproken en het terugdringen van de bedrijfsactiviteiten hier is goed voor het woonklimaat op deze plek en de natuur op de basis. Wél omdat we tegen die hoogbouw zijn op de grens met de vliegbasis, die haar weerslag zal hebben op de natuur, het landschap, de cultuurhistorie en het weidse karakter van de basis.

Daarnaast vinden wij het volstrekt onacceptabel dat omwonenden van deze toekomstige flats hier pas heel kortgeleden over hebben gehoord, terwijl de gemeente al bijna 2 jaar onderhandeld heeft met projectontwikkelaars! En als raad krijgen wij dan te horen dat de flats niet verlaagd kunnen worden omdat dit grote financiële tekorten oplevert. Daarmee stelt het college de kosten dus boven de inwoners en ook dat is voor ons niet acceptabel!

impressie-landmarks-soesterberg_noord