Gisteravond vond de laatste raad van dit jaar plaats met een overvolle agenda. Daaronder diverse heikele onderwerpen: het retailbeleid voor de komende jaren, het parkeerbeleid in de winkelgebieden, de evaluatie gebiedsgericht werken en de aanpassing van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).

Met het Retailbeleid wil het college de bestaande winkelgebieden Soestdijk, Soest-Zuid en Rademakerstraat versterken. Daarvoor wil ze de buurtsupers Boni en Hoogvliet naar de winkelgebieden verplaatsen en staat ze positief tegenover samenvoeging van Smitshof en Overhees tot één winkelcentrum.
DSN heeft tegen dit voorstel gestemd. Wij vinden kleinschalige winkelcentra en buurtsupermarkten namelijk wél belangrijk; enerzijds door de sociale functie in de wijk, anderzijds omdat senioren steeds langer thuis moeten wonen en dus ook in de directe woonomgeving hun dagelijkse boodschappen moeten kunnen doen.

Het voorstel Verkenning Parkeerbeleid Winkelgebieden was opgedeeld in twee budgetten: een eerste budget van € 39.500 voor o.m. onderzoek naar uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen en voor het inzetten van parkeerstewards voor een betere benutting van de bestaande parkeerplaatsen in de winkelgebieden. Daarnaast wilde het college een soort van intentieverklaring van de raad om bij de Kadernota 2018-2022 een budget van € 165.000 beschikbaar te stellen voor onderzoek naar uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij winkelpromenade Soestdijk (200 tot 250!).
Voor DSN was cruciaal dat de intentieverklaring met het tweede budget uit het voorstel werd gehaald, omdat het vermeende parkeerprobleem in winkelgebied Soestdijk zich alleen voordoet op donderdag tijdens de markt en op zaterdag. Daarvoor hoeft o.i. helemaal niet zoveel geld aan onderzoeken te worden uitgegeven. Nadat dit punt en het extra budget als beslispunt geschrapt was, hebben wij ingestemd met het voorstel.

Bij het voorstel Gebiedsgericht werken hebben we als DSN ons respect uitgesproken voor al het werk dat in de afgelopen jaren is verzet door de WBT’s en het DBT Soesterberg. Daarom vinden we ook dat bestaande bewonersteams en al hun inzet niet gedwarsboomd moeten omdat het college ruimte wil gaan bieden aan bewonersinitiatieven. Een amendement in die richting werd echter alleen gesteund door de oppositiepartijen, zodat het collegevoorstel uiteindelijk toch is aangenomen.

Het collegevoorstel tot aanpassing van de APV was tot stand gekomen op verzoek van de raad. Deze had gevraagd om vermindering en vereenvoudiging van regels en procedures om lasten voor inwoners en ondernemers te beperken. Dat leidde tot het voorstel tot intrekking van 21 artikelen uit de APV, maar dat ging, zo bleek gisteravond, een groot aantal fracties in een keer veel te ver. En zo zijn 5 artikelen (o.a. over het betreden van plantsoenen, het hinderlijk plaatsen van fietsen en het hinderlijk parkeren van voertuigen door autobedrijven) met een breed gesteund amendement toch weer in de APV terug gekomen. DSN heeft dit amendement niet gesteund. Want alles verbieden en niet kunnen handhaven is volgens ons erger dan de betutteling uit de APV te halen en af en toe een hartig woordje met iemand te spreken.

En nu staat de kerst voor de deur. We wensen iedereen heel fijne dagen en ook alvast een gezond, gelukkig en vooral groen 2017!