Amersfoort moet kunstgrasvelden saneren

PROEFPROCES OVER RUBBERGRANULAAT

Het Amersfoortse letselschadekantoor SAP heeft de gemeente Amersfoort gemaand de rubberkorrels uit haar kunstgrasvelden te verwijderen. En als de gemeente niet binnen twee weken toezegt dit te zullen doen, dan wordt de gang naar de rechtbank ingezet.

Het letselschadekantoor is van mening dat gemeenten verplicht zijn hun velden te saneren omdat de discussie over de gezondheidsrisico’s van rubberkorrels telkens weer oplaait. SAP motiveert haar stap met het Voorzorgsbeginsel uit de Verklaring van Rio uit 1992 en gerechtelijke uitspraken waaruit blijkt dat ‘een preventieve maatregel getroffen moet worden wanneer het risico voldoende gedocumenteerd lijkt te zijn door wetenschappelijke gegevens die op dat moment beschikbaar zijn, ook als het bestaan en de omvang ervan niet volledig door sluitende wetenschappelijke gegevens zijn aangetoond.’

 

Kankerverwekkende stoffen

De vraag of de op kunstgrasvelden gebruikte rubberkorrels kankerverwekkende stoffen bevatten of niet houdt de gemoederen al maanden bezig. Het begon met een uitzending van het tv-programma Zembla, waarin wetenschappers stelden dat de rubberkorrels slechter voor de gezondheid zijn dan lange tijd is gedacht. Niet veel later mengde bandenbranchevereniging VACO zich in de discussie; zij onderzocht honderden kunstgrasvelden en de conclusie is dat veel rubbergranulaat hogere concentraties kankerverwekkende stoffen bevat dan is toegestaan in producten voor consumenten. Ondertussen was het RIVM in opdracht van minister Schippers ook met een onderzoek bezig en het Rijksinstituut kwam half december 2016 met de geruststellende mededeling dat kunstgras veilig is. Er zouden volgens het RIVM nauwelijks schadelijke stoffen vrijkomen uit rubberkorrels en daardoor zou er sprake zijn van een verwaarloosbaar risico.

Dode embryo’s

Afgelopen woensdag 15 februari jl. presenteerde Zembla nieuwe onderzoeksresultaten, ditmaal van de VU Amsterdam. De onderzoekers hadden zebravisjes en zebravis-embryo’s blootgesteld aan water waarin rubberkorrels hadden gelegen met als gevolg dat de embryo’s doodgingen en de visjes gedragsverandering vertoonden. De conclusie was wederom dat sporten op kunstgrasvelden niet veilig is.

De koepelorganisatie van de GGD reageerde direct op de uitzending: zij is van mening dat het onderzoek van de VU nog lang niet vergevorderd genoeg is om uitspraken over onveiligheid te rechtvaardigen. De GGD blijft dan ook bij haar mening dat sporten op velden met rubbergranulaat veilig is.