Dorpsstreek nu ook in beeld

Waarom zouden we van projectontwikkelaars wél eisen dat ze bij bouwplannen draagvlak in de buurt creëren en waarom laten we dit na als gemeente? En waarom zouden we geld uit project Verder (het overheidsprogramma om de doorstroming in de regio te verbeteren) gebruiken voor het asfalteren van de Di Lassostraat als je hiermee alleen bereikt dat de bussen sneller door de woonwijk kunnen rijden?

Het waren twee cruciale vragen die we gisteravond tijdens de raadsbehandeling van de herontwikkeling Orlandogebouw stelden, waarop het college geen antwoord had.

De wethouders Van Berkel en Pijnenborg hadden overigens op nog veel meer kritische vragen geen antwoord. Daar hadden ze echter na de avond Samenleving van afgelopen woensdag in het Orlandogebouw wél rekening mee gehouden. De raad kreeg namelijk een nieuw voorstel dat inhield om ook de locatie Dorpsstreek te gaan onderzoeken. De motivering daarvoor was dat deze locatie veelvuldig genoemd is tijdens de avond Samenleving van woensdag 22 februari jl. (m.a.w.: kijk eens hoe goed we naar de inwoners geluisterd hebben!).

Wij hebben direct laten weten dat de verbreding naar de Dorpsstreek voor ons onvoldoende is. Er moet o.i. ook naar cultureel centrum Idea en Beukendal gekeken worden, maar daar voelde de coalitie duidelijk niets voor.

Wordt vervolgd!

16938552_1269202633175093_8382912971414374933_n