15 maart aanstaande om 19.00 uur vindt er een inloopavond plaats voor omwonenden/belangstellenden/inwoners van Soest over de herontwikkeling van het terrein van Dansschool Sepp. Op deze plek wil de gemeente een flatgebouw van 5 verdiepingen bouwen.

Niet duidelijk is wat voor soort bijeenkomst het is! Daarom hebben wij onderstaande vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Soest.

Geacht college,

In Soest hebben we de afspraak dat een ontwikkelaar een zo groot mogelijk draagvlak verwerft voor een bouwplan dat hij/zij wil realiseren binnen onze gemeentegrenzen. Het hebben van wel of geen draagvlak is immers voor de gemeenteraad een belangrijke graadmeter voor de besluitvorming over een plan.

Nu hebben omwonenden van dansschool Sepp deze week van uw college een uitnodiging ontvangen voor een inloopavond op 15 maart a.s. met betrekking tot de herontwikkeling van die locatie van dansschool tot appartementen.

In dit kader hebben wij de volgende vragen:

  • waarom organiseert de gemeente deze inloopavond en niet ontwikkelaar RV&O?
  • is deze avond ook daadwerkelijk bedoeld als ‘inloopavond’?

Met andere woorden: is dit inderdaad een avond waar omwonenden binnen kunnen lopen om vrijblijvend informatie in te winnen over de plannen m.b.t. de locatie Sepp, waarna zij in alle rust hun mening kunnen vormen om die later bij een draagvlakbijeenkomst te uiten?

  • of is deze avond bedoeld als ‘draagvlakmeting’?

Wij hebben al eerder een keer bij wethouder Pijnenborg aangeklopt n.a.v. een adviesnota over een ontwerpwijzigingsplan ergens in Soest. Daarin stond letterlijk:

  • op basis van de memo draagvlak heeft de aanvrager een inloopavond georganiseerd;
  • tijdens de inloopavond is er een vragenlijst opgesteld van de meest naar voren komende opmerkingen. Tijdens de draagvlakbijeenkomst is de wens uitgesproken door aanwezigen

dat …….

Het door elkaar gebruiken van inloopavond en draagvlakbijeenkomst vinden wij uitermate verwarrend en zelfs misleidend. Naar onze mening inventariseer je namelijk tijdens een inloopavond ideeën en opvattingen over een plan en maak je duidelijk wat je gaat doen met die inventarisatie. Een draagvlakmeting geeft aan hoe succesvol je bent geweest in het verwerven van steun en goedkeuring voor de plannen die je wilt uitvoeren (dus in het creëren van draagvlak). Daarbij dien je de mensen vooraf ook te informeren over het belang van hun inbreng en wat er vervolgens mee gebeurt;

  • indien deze avond bedoeld is als draagvlakmeting, waarom zoekt het college dan draagvlak voor een plan van een ontwikkelaar? Dit suggereert immers partijdigheid;
  • bent u bereid om in het vervolg in uw uitnodigingen duidelijker te zijn over het doel van een inloopavond?
    Dansschool Sepp Soest