Bewoners van Soest Zuid zijn onthutst over hun wethouders van verkeer (CDA-Soest2002). Dit blijkt uit de reacties van de vele emails en de vier insprekers tijdens de avond Samenleving over de openstelling van de Bartolottilaan/Foekenlaan.

In december 2016 werd door een meerderheid van de raad het voorstel, de openstelling Foekenlaan en afslagverbod Birkstraat-Bartolottilaan, aangenomen mits de wethouders van verkeer in gesprek gingen met de bewoners van deze 30 km wegen. Uit de lucht komt dan ineens op 1 juni de brief van burgemeester en wethouders in de bus vallen met het bericht dat 28 juni een besluit in de raad genomen wordt. Verbijstering bij bewoners. Ze waren nog in de waan dat de gemeente contact zou opnemen.

De inspraakavond Samenleving van afgelopen woensdag 14 juni ging over de slechte communicatie, het ontbreken van de samenhang van het Verkeersplan, het gemanipuleer met rammelende argumenten, de oneerlijkheid om 30 km wegen te gebruiken als afvoerputje van de doorstroming op de hoofdwegen en de willekeur van keuzes, zoals bijvoorbeeld het niet willen betrekken van de bewoners van de Bartolotti -/ Van Beuningenen- Foekenlaan bij de gemeentelijke plannensmederij. Terwijl andere bewoners van knelpunten wel betrokken zijn. De gemeente heeft bovendien nagelaten een wettelijk verplicht geluidsonderzoek te doen. Daarnaast ontbreken plannen in het Verkeersplan om alle 30 km wegen, zoals ook de drukke Schoutenkampweg duurzaam in te richten. De bewoners vinden het onjuist dat al jarenlang vermeden wordt deze straten duurzaam veilig te maken. De doorstroom van verkeer in de spits is kennelijk belangrijker dan de veiligheid van bewoners.

De mensen vragen zich af of hun wethouders van verkeer maar ongebreiteld hun gang kunnen gaan met het doorzetten van de onsamenhangende en willekeurige maatregelen van het Verkeersplan Soest Zuid.

Het negeren van het advies van de raadsleden om in gesprek te gaan met de bewoners kan immers niet afgedaan worden als een constructiefoutje.

Bewoners beschouwen ‘dit foutje’ als een aanslag op de democratie.

IMG_6383