De fractie van DSN heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de plannen voor een B&B, theehuis en vergaderlocatie in boerderij Eyckendal op de hoek van de Jachthuislaan/Koningsweg/Biltseweg. Het college zou daar volgens bericht in de Gooi- en Eemlander medewerking aan willen verlenen.

DSN vraagt zich af of dat wel zo verstandig is. Zo’n initiatief trekt verkeer aan, dat afgewikkeld zal worden via de Jachthuislaan. En de Jachthuislaan is helemaal niet bedoeld voor veel autoverkeer. De weg maakt deel uit van het provinciale fietsroutenetwerk en vormt de fietsverbinding tussen Wieksloot/Biltseweg/Koningsweg en Vredehofstraat/Praamgracht/Baarn/Eem. Het is een hoofdfietsroute, feitelijk een fietspad waarop autoverkeer is toegestaan, én deze weg  is nog niet zo lang geleden speciaal ingericht om het fietsverkeer voorrang te geven en autoverkeer te ontmoedigen.

Bovendien is een verzoek van gelijke strekking voor deze locatie een aantal jaar geleden afgewezen vanwege de ongewenste verkeerstoename op de Jachthuislaan. Sindsdien is er volgens ons niets veranderd dat het NEE toen kan veranderen in een JA nu.

Schriftelijke vragen conform art. 46 Reglement van Orde

inzake B&B met theehuis en concert-/vergaderruimte op Jachthuislaan

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Soest, 6 september 2017

Geacht college,

In de Gooi- en Eemlander van 5 september jl. stond een bericht over de komst van een B&B met theehuis en concert-/vergaderruimte in boerderij Eyckendaal aan de Jachthuislaan. De eigenaar zou hiervoor al mondelinge toestemming hebben gekregen van de gemeente.

In dit kader hebben wij de volgende vragen:

  • is dit bericht juist en hoe staat uw college tegenover de komst van een B&B met theehuis en culturele ruimte voor concerten en vergaderingen op de locatie Eyckendaal aan de Jachthuislaan?
  • is u bekend dat een verzoek van gelijke strekking voor deze locatie een aantal jaar geleden is afgewezen?
  • een van de redenen voor de afwijzing destijds was onder meer dat een dergelijk initiatief te veel verkeersbewegingen zou opleveren voor deze locatie (hoek Biltseweg-Koningsweg-Jachthuislaan). Méér verkeer was hier ongewenst en de toenemende verkeersintensiteit zou verkeersonveilige situaties opleveren. Wat is er veranderd, waardoor u van mening zou zijn dat een dergelijke ontwikkeling hier nu wel zou kunnen? En welke garantie is er dat dit initiatief hier nu geen verkeersproblemen zal opleveren?
  • uitrijden op de drukke Biltseweg en Koningsweg is geen optie en dat betekent dus dat verkeersafwikkeling via de Jachthuislaan zal plaatsvinden. Deze weg is daar echter niet voor bedoeld. U weet net zo goed als wij dat de Jachthuislaan deel uitmaakt van het provinciale fietsroutenetwerk: het is feitelijk een fietspad waarop autoverkeer is toegestaan. De Jachthuislaan vormt de fietsverbinding tussen Wieksloot/Biltseweg/Koningsweg en Vredehofstraat/Praamgracht/Baarn/Eem, het is een hoofdfietsroute én deze weg is nog niet zo lang geleden speciaal ingericht om het fietsverkeer voorrang te geven en autoverkeer te ontmoedigen. Heeft dit meegewogen in uw principe-medewerking en zo ja, kunt u dan aangeven hoe een dergelijke verkeersaantrekkende ontwikkeling hierin past?
  • welke garanties kunt u geven voor de verkeersveiligheid van de vele fietsers, wandelaars, recreanten en ruiters die gebruik maken van de Jachthuislaan na de komst van die ontwikkeling op boerderij Eyckendaal?

Vriendelijke groet,

Yolande Gastelaars

Fractievoorzitter Democraten Soest Natuurlijk