Bomen soesterberg

LOP, RRV en Oude Tempel: daar gaat ons groen!

Gisteravond stonden er een paar stevige kluiven op het menu van de opiniërende raad, zoals: de Verkenning Landschap- en Natuurontwikkelingsplan (LOP), de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) en het bestemmingsplan Oude Tempel Soesterberg.

Landschap- en Natuurontwikkelingsplan LOP
Voor het LOP pleitten wij voor Ambitie A: Soest maken tot de groenste gemeente van Nederland. De gemeente moet hiervoor actief inzetten op het stimuleren van burgerinitiatieven en vrijwilligersgroepen, natuur- en landschapsontwikkelingsprojecten in de regio en daadwerkelijk investeren in grote en kleine projecten die het buitengebied aantrekkelijker en beleefbaar maken.
De meerderheid van de raad koos daarentegen voor een goedkoper en minder groen alternatief. Wij vinden dat een gemiste kans.

Regionale Ruimtelijke Visie RRV
Bij de behandeling van de RRV (die gaat dienen als leidraad voor ruimtelijke ontwikkelingen in de regio Amersfoort met daarin een bouwopgave voor Soest) viel op dat wij opnieuw een van de weinige kritische partijen zijn m.b.t. deze visie. Wij vinden namelijk dat we zo’n visie niet ‘zomaar’ kunnen vaststellen, zonder dat de inwoners en adviescommissies zoals Milieu en Ruimte hier over hebben meegepraat. Bovendien leg je je vast aan de afspraken in de RRV als je daarmee instemt, hoewel wethouder Janne Pijnenborg gisteravond anders wilde doen geloven: zij meent dat ‘ja’ zeggen tegen de RRV niet bindend is en dat we als Soest altijd nog onder de in de visie gemaakte afspraken uit kunnen komen. Nou, wat ons betreft, hoef je die RRV dan ook niet vast te leggen!

Oude Tempel Soesterberg
Het bestemmingsplan Oude Tempel Soesterberg is weer zo’n voorbeeld van hoe het niet moet. Omwonenden van dit prachtige bosgebied met z’n hoge natuur- en cultuurhistorische waarde weten pas sinds kort welke bouwplannen er daar boven hun hoofd hangen, terwijl de gemeente van mening is dat iedereen bijtijds en ruim voldoende is geïnformeerd. Goed communiceren blijft een lastig iets! Los daarvan vinden wij als DSN dat er op het gebied Oude Tempel veel minder (en zelfs liever helemaal niet!) gebouwd zou moeten worden dan nu het plan is. Dit gebied, dat deel uitmaakt van het beschermd dorpsgezicht, de Wegh der Weegen en de Ecologische Hoofdstructuur huisvest onder meer dassen, hazelwormen, buizerds en meerdere soorten vleermuizen. Bovendien staan hier vele waardevolle bomen, als bos en als onderdeel van de waardevolle bomenlanen. De voorliggende bouwplannen geven geen enkele zekerheid dat deze beschermd en behouden zullen blijven.