foto van Kermis Soesterberg.

Schriftelijke vragen over niet-doorgaan kermis

Onze fractie heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over het niet-doorgaan van de kermis in Soesterberg. Het college heeft destijds bij de besluitvorming over bouwen op het evenemententerrein met grote stelligheid verklaard dat de kermis in het dorpshart doorgang zou vinden. Er zijn zelfs grote gezonde bomen gekapt en er is groen verwijderd. Desondanks gaat de Paaskermis dit jaar niet door, omdat de Kermis niet kan voldoen aan een aantal gestelde voorwaarden.

Onderstaande brief is daarom vandaag aan het college van Burgemeester en Wethouders gestuurd:

Geacht college,
Bij de besluitvorming over woningbouw in het groene dorpshart van Soesterberg, op het terrein dat jarenlang een belangrijke rol heeft gespeeld als evenemententerrein, heeft u stellig verklaard dat er ruimte zou blijven voor de Kermis: ‘ook de kermis blijft in het dorpshart, maar gaat naast het plein ook een stukje van de Banningstraat en het voorterrein van de Banninghal gebruiken’ (https://www.soest.nl/soesterberg/nieuw-dorpshart/).

 

In de afgelopen maanden zijn er gezonde bomen bij de Banninghal gekapt, zijn er nog meer bomen ter hoogte van het evenemententerrein/eikenlaantje plat gegaan en zijn struiken verwijderd. Dit alles vanwege ‘het grote maatschappelijke belang’, dat uw college aan deze kermis zei te hechten.

Van de week maakte de Kermis Soesterberg desondanks bekend dat de Paaskermis dit jaar niet doorgaat in Soesterberg. De redenen daarvoor zouden liggen in een hoeveelheid verkeersmaatregelen, waaraan de Kermis praktisch en financieel niet kan voldoen.

 

Het voorgaande is aanleiding voor de volgende vragen:

  • Is bovenstaande weergave juist?
  • Waarom is er niet eerder nagedacht over de vereiste verkeersmaatregelen?
  • De Kermis Soesterberg weet niet zeker of de Paaskermis ooit nog kan terugkeren in het dorpshart en dit staat dus haaks op uw stellige toezegging. Wat gaat u doen om uw belofte na te komen?
  • In het geval dat de Kermis niet terugkeert in het dorpshart, worden er dan nieuwe volwassen bomen en struiken teruggeplaatst?

 

Vriendelijke groet,

Yolande Gastelaars

Fractievoorzitter Democraten Soest Natuurlijk