foto van Democraten Soest Natuurlijk.

Wij willen uw stem in de raad zijn!

De leden van Democraten Soest Natuurlijk hebben Yolande Gastelaars gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. Zij zet haar ruime ervaring in de lokale politiek ook de komende vier jaar graag in voor Soest en Soesterberg. Sámen met de twaalf anderen, die zich verkiesbaar hebben gesteld.

Dit is de voltallige lijst:
1. Yolande Gastelaars
2. Holger van Gorkum
3. Angelique van Zuilen – van Oostrum
4. Caroline Ekeler
5. Marc Born
6. Elske van Gorkum
7. Ingrid Koomen-Beerman (ontbreekt op de foto)
8. Jasper Grendel
9. Rijk van Rossum
10. Martin Stolk (ontbreekt op de foto)
11. Bert van ’t Holt (ontbreekt op de foto)
12. Betty van Gils
13. Wil van Batenburg

Foto v.l.n.r. (achterste rij) Marc Born, Jasper Grendel (daarvoor): Elske van Gorkum, Caroline Ekeler, Angelique van Zuilen-van Oostrum, Betty van Gils, Rijk van Rossum, Wil van Batenburg (vooraan): Yolande Gastelaars en Holger van Gorkum.