Democraten Soest Natuur heeft de motie om geen natuurbegraafplaatsen mogelijk te maken in Soest mede ondertekent.

Wij vinden dit belangrijk, omdat ‘natuurbegraven’ helemaal niet ‘natuurlijk’ is, aangezien er gebiedsvreemd ‘materiaal’ in de grond wordt ingebracht. Daarnaast gaat natuurbegraven gepaard met onder andere uitbreiding van infrastructuur en gebouwen, begrafenisactiviteiten en verkeersbewegingen. De motie kreeg na een stevige discussie gelukkig een meerderheid (Daar was wel de druk van verkiezingstijd voor nodig) en daarmee is natuurbegraven in Soest van de baan (in ieder geval voorlopig!). Dat is winst voor de natuur en rust en duidelijkheid voor de inwoners!