foto van Democraten Soest Natuurlijk.

Democraten Soest Natuurlijk heeft een motie ingediend om de gemeente Soest aan te laten sluiten bij de statiegeld alliantie.

Door invoering van statiegeld kunnen we een eind maken aan een heleboel rotzooi op straat en dus aan de grote ergernis over zwerfafval. Bovendien draagt het bij aan het terugdringen van de drijvende vuilnisbelten (plastic soep) in onze oceanen. Én het kan ervoor zorgen dat koeien en andere dieren op land niet meer sterven door stukjes blik en plastic in hun voedsel. Het scheelt minimaal 40% zwerfafval en ruim 120.000 euro gemeenschapsgeld (dat we als gemeente uitgeven aan het opruimen van zwerfafval).

De motie werd door alle partijen gesteund en is dus unaniem aangenomen! Dat is winst voor de natuur en minder ergernis voor de inwoners!