Op 15 maart jl. hebben wij samen met GroenLinks, D66 en LTR het Regenboog Stembusakkoord ondertekend!

Het akkoord is opgesteld door COC Midden-Nederland en is bedoeld om vanuit de gemeente de leefbaarheid voor LHBTI’ers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse) te verbeteren. 

DSN is initiatiefnemer van het gemeentelijke LHBTI actieprogramma en zal zich dan ook blijven inzetten voor verbetering van de positie van LHBTI’ers in onze gemeente. Daarbij gaat het met name om het voeren van een inclusief beleid, het bevorderen van veiligheid en zichtbaarheid en het ondersteunen van jongeren en kwetsbare groepen. 

Simon Timmerman, voorzitter COC Midden-Nederland, met het ondertekende stembusakkoord. Links van hem Ruud Coumans (GroenLinks) en Tjerk Reijinga (LTR). Rechts staan Yolande Gastelaars (DSN) en Tineke Flinterman (D66).