foto van Democraten Soest Natuurlijk.

Maandag 12 maart vond een speciaal ingelaste raadsvergadering plaats over Korte Brinkweg 51 – de langhuisboerderij op de hoek met de Stadhouderslaan.
Dit gemeentelijk monument is jarenlang zwaar veronachtzaamd en daardoor ernstig in verval geraakt. Volledig herstel zou volgens de huidige eigenaar alleen gefinancierd kunnen worden door er 6 woningen bij te bouwen.

DSN heeft tégen het hiervoor benodigde bestemmingsplan gestemd. Niet omdat deze boerderij uit de 18e eeuw niet gerestaureerd zou moeten worden, maar omdat bouwvergunning voor 6 woningen in het open gebied veel weg heeft van een beloning voor jarenlange leegstand en verval. Bovendien zijn de nieuw te bouwen woningen veel groter dan de oude boerderij, waardoor het gemeentelijk monument straks naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. Daarnaast vrezen wij precedentwerking van dit plan voor andere bouwwensen in het open gebied. De bestemmingswijzing kreeg wél de steun van een groot aantal andere partijen, waardoor opnieuw een authentiek open stukje Soest zal verdwijnen.