Onze fractie heeft vandaag het college van B&W gevraagd om het beleid aan te scherpen en in de toekomst geen evenementen met levende dieren meer toe te staan in Soest. Aanleiding hiervoor is de grote reptielenshow, die zaterdag 2 juni a.s. plaatsvindt in theater Idea.

Wat DSN betreft is de situatie waarin de reptielen gedwongen worden ‘niet natuurlijk’; de dieren kunnen er evenmin ‘natuurlijk gedrag’ vertonen. Daarmee staat een reptielenshow dan ook haaks op dierenwelzijn, zo vinden wij.

brief reptielenshow