RMN rijdt noodgedwongen kleinere wijken.

RMN heeft onlangs zeven nieuwe zijladers besteld, die rijden op biogas. Inmiddels zijn vier van de zeven wagens uitgeleverd . Naar nu is gebleken, zijn deze uitgevoerd met zwaardere gastanks dan was overeengekomen.
RMN kan hierdoor de wagens niet vol beladen omdat anders het totale laadvermogen wordt overschreden. Het gevolg is dat RMN nu noodgedwongen kleinere wijken moet rijden.

Onze fractie heeft vandaag schriftelijke vragen hierover gesteld aan het college. We willen onder meer de garantie dat e.e.a. niet zal leiden tot tariefsverhogingen voor onze inwoners.

2018-06-05 RMN vuilniswagens