DSN wenst duidelijkheid over nieuwbouw boerderij PvdBreemerweg
Onze fractie heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de onduidelijkheid rondom

het al dan niet doorgaan van de nieuwbouw van een boerderij aan de Peter van den Breemerweg. Het nieuwe college heeft gezegd daar niet verder aan mee te willen werken, ondertussen rijdt de trein bij de Provincie gewoon door. Voor DSN is het de hoogste tijd dat er duidelijkheid komt.
DSN vraagt niet alleen naar de stand van zaken. We vragen ook om een onafhankelijk deskundigenadvies van de Stichting Abc. Daarmee kan onomstreden worden vastgesteld of hier sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf, zoals bedoeld in de criteria van het bestemmingsplan. Een dergelijk advies zou zinvol zijn voor omwonenden, gemeenteraad, André van Dorresteijn en familie alsmede andere betrokken partijen.