Afgelopen donderdag werd in de raad besloten over een nieuw evenementenbeleid voor Soest. Daarin wordt meer ruimte gegeven voor evenementen binnen onze gemeentegrenzen. Meest opvallende verandering is de verruiming van de geluidsnormen en de grote toename van het aantal evenementen in de hoogste geluidscategorie.

Voor DSN zijn dit veranderingen waarbij omwonenden betrokken moeten worden gezien de grote impact die grote evenementen met veel geluid kunnen hebben op de leefomgeving. Met andere woorden: een perfect moment voor burgerparticipatie. Het college had het goede voorbeeld al gegeven bij het Kerkplein, waar omwonenden zich mochten uitspreken over de evenementen. Inspraak over de evenementen naast de voordeur, dat zou natuurlijk rondom alle evenementenlocaties moeten gebeuren!

Maar helaas… als burgerparticipatie te dichtbij komt, geven de meeste fracties geen gehoor. De motie van Democraten Soest Natuurlijk om een participatietraject te starten met omwonenden van evenementenlocaties van het hoogste geluidsniveau werd alleen door GroenLinks gesteund. Verder klonken enkel excuses en smoezen of bleef het domweg stil ~ ook bij de vele partijen die voor de verkiezingen nog zeiden dat ze burgerparticipatie zó enorm belangrijk vonden.