Schriftelijke vragen n.a.v. kap bij De Open Ankh Soesterberg

Verbied kappen tijdens broedseizoen!

Begin dit jaar is omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een zorgcomplex op het terrein van De Open Ankh aan de Oude Tempellaan in Soesterberg. Daarmee is toen ook het lot bezegeld van 17 indrukwekkende bomen; zij moeten plaats maken voor de nieuwbouw. Deze week is begonnen met die kap. Midden in het broedseizoen! Er zaten nesten in, onder andere spechten, kapotte eitjes liggen op de grond.

Wij hebben vanochtend schriftelijke vragen gesteld over deze in onze ogen ontoelaatbare kap in het broedseizoen. We willen o.a. van het college weten wat zij gaat doen nu er vogels, nesten en eieren verstoord en vernield zijn én we vragen om een algeheel kapverbod tijdens de broedperiode, behalve voor die situaties dat de veiligheid in het geding is.

De vragen:

2019_05_15 bomenkap Open Ankh.

[foto: Rob de Kuijer/openbare groep Landgoed Oude Tempel]