Op initiatief van DSN gaat ook Soest vrijwillig vuurwerkvrije zones faciliteren. De raad heeft
hiervoor gisteravond groen licht gegeven na bespreking van een discussienota over dit
onderwerp. Burgemeester Rob Metz had zo’n discussienota aan de raad toegezegd, nadat
wij hierover een motie hadden ingediend.

2019_06_26 OOK IN SOEST VRIJWILLIG VUURWERKVRIJE ZONES