Geacht College,

Afgelopen juli werden wij erop geattendeerd dat de gemeente Soest (i.t.t. tot andere gemeenten) geen waarschuwingslinten aanbrengt om bomen waarin de eikenprocessierups huist. De reden zou zijn dat de linten een bepaalde aantrekkingskracht hebben om de boom met rupsen eens van dichtbij te bekijken.

We hebben n.a.v. deze berichtgeving een poll op Facebook gemaakt met de vraag wat onze bezoekers van dit beleid vinden. En de uitkomst staat hieronder: een overgrote meerderheid is het niet met uw aanpak eens met als meest gehoorde argument dat mensen willen weten waar ze op hun hoede moeten zijn voor de eikenprocessierups. Zonder waarschuwingslinten wanen onze inwoners zich met hun kinderen en viervoeters ten onrechte veilig.

Het voorgaande is reden voor de volgende vragen:

  1. Waarom heeft u ooit besloten tot het niet-aanbrengen van waarschuwingslinten voor de eikenprocessierups?
  2. Begrijpt u dat dit inwoners een gevoel van schijnveiligheid geeft?
  3. Bent u ermee bekend dat de haren van de eikenprocessierups zich o.a. hechten aan zacht fruit (zoals aardbeien, frambozen, rode bessen) en wasgoed? De brandharen van de eikenprocessierups kunnen in zacht fruit binnendringen. Het Kennisplatform Eikenprocessierups raadt dan ook af dergelijk fruit dat binnen een afstand van 20 meter van eikenbomen geteeld wordt, te oogsten en te consumeren. Wasgoed moet niet buiten drogen in een omgeving waar de eikenprocessierups voorkomt en voor mensen met gevoelige luchtwegen of astma kan de processierups zelfs gevaarlijk zijn. De brandharen zijn microscopisch klein en kunnen in de buurt van besmette eiken door de lucht dwarrelen, waardoor artsen ook aanraden ramen en deuren dicht te houden in de nabijheid van besmette eiken.
  4. Vindt u het met de onder 3 genoemde wetenschap nog steeds verantwoord geen waarschuwingslinten voor de eikenprocessierups aan te brengen? En zo ja, hoe verhoudt zich dat tot uw zorgplicht naar de inwoners?
  5. De eikenprocessierups zal ook in de toekomst (gezondheids)problemen blijven veroorzaken. Welke maatregelen gaat u nemen om de overlast van de eikenprocessierups zoveel mogelijk te beperken en om onze inwoners adequaat te beschermen tegen (de brandharen van) deze rups?