Wobine Buijs-Glaudemans riep op tot actie m.b.t. de Global Goals

Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss en Landelijk Ambassadrice voor de SDG’s van de VNG heeft ‘Soest’ opgeroepen om snel aan de slag te gaan met de Global Goals.  ‘Afwachten kan echt niet meer,’ aldus Buijs, ‘gemeente, bedrijfsleven én inwoners moeten nu samen aanpakken!’

De SDG-Ambassadrice sprak vrijdag 27 september jl. tijdens het drukbezochte Prinsjesdagontbijt in Stayokay Soest, waar zij vertegenwoordigers van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties én gemeentebestuur met een inspirerende inleiding meenam voor een kennismaking met de Global Goals. Deze werelddoelen zijn in 2015 ondertekend door de Verenigde Naties en omvatten 17 Sustainable Development Goals (SDG’s), waarmee een einde gemaakt moet worden aan onder meer ongelijkheid, armoede en klimaatverandering. Buijs: ‘Kijk naar de 17 geformuleerde doelen, kijk vervolgens welk doel het beste past in het hart van je organisatie of bedrijf en ga aan de slag. Omarm de Global Goals om samen te werken aan een betere wereld.’

Global Goals in Soester begroting

Liesa van Aalst

Ook wethouder Liesa van Aalst (met onder meer Economie en Werk & Inkomen in haar portefeuille) liet in haar presentatie weten enthousiast te zijn over de Global Goals, niet in de laatste plaats omdat de 17 doelen laten zien hoeveel de gemeente Soest al doet: ‘Het mooie van de Global Goals is dat het verschillende doelen die we allemaal nastreven, samenbrengt. Het verbindt ons als gemeente met de gemeenschap. We onderstrepen de Global Goals dan ook van harte en dit jaar nemen wij ze dan ook voor de eerste maal op in onze begroting, om aan te geven waar en hoe wij invulling geven aan deze werelddoelen.’

zie ook https://vng.nl/global-goals-gemeenten/de-17-global-goals

DSN en de Global Goals

DSN is blij met de aandacht, die nu in Soest lijkt te ontstaan voor de Global Goals. Wij zijn hier al geruime tijd mee bezig, vooral omdat de 17 doelen gaan om belangrijke thema’s waar we met élkaar aan zullen moeten werken: overheid, inwoners en bedrijfsleven & maatschappelijke organisaties.