Wij hebben voor de raadsvergadering van 12 december een initiatiefvoorstel ingediend, waarmee wij Burgemeester en Wethouders vragen om het ICAN Cities Appeal te ondertekenen. Deze laatste raadsvergadering van 2019 lijkt ons daarvoor het uitgelezen moment: vliegbasis Soesterberg is teruggegeven aan de natuur (en er liggen geen kernwapens meer (?) de iglobunkers op het basisterrein), we hebben net het einde van de Koude Oorlog herdacht en in 2020 vieren we 75 jaar vrijheid.

Hier de letterlijke tekst van het door ons ingediende initiatiefvoorstel:

Voorstel tot besluit:

Instemmen met voorliggend initiatiefvoorstel en het college van burgemeester en wethouders verzoeken om:

  1. namens Soest het ICAN Cities Appeal te ondertekenen en de Nederlandse regering op te roepen het VN-Kernwapenverdrag te ondertekenen en te ratificeren;
  2. de minister van Buitenlandse Zaken te informeren dat Soest het ICAN Cities Appeal heeft ondertekend.

Inleiding “Help kernwapens de wereld uit, om te beginnen in Nederland”- die leus is vandaag de dag nog even actueel als een kleine 40 jaar geleden, toen op 21 november 1981 in Amsterdam 400.000 mensen meeliepen in een vredesdemonstratie tegen kernwapens. In oktober 1983 waren er zelfs 550.000 mensen op de been om in Den Haag te demonstreren tegen kernwapens.

De aanleiding voor deze massademonstraties was het NAVO-besluit uit 1979 om in vijf West-Europese landen 572 middellangeafstandsraketten te plaatsen. Het toenmalige kabinet Van Agt zei vervolgens JA tegen de plaatsing van 48 kruisraketten in ons land. Die raketten zijn er weliswaar nooit gekomen, maar dat betekent niet dat Nederland ‘kernwapenvrij’ was én bleef.

Kernwapens Soesterberg De oud-premiers Lubbers en Van Agt hebben in het verleden bevestigd dat in het Brabantse Volkel circa 20 Amerikaanse atoombommen in ondergrondse kluizen liggen opgeslagen. En op vliegbasis Soesterberg zouden kernwapens hébben gelegen. Dit is weliswaar nooit officieel bevestigd, maar het vermoeden alleen al was voldoende om sinds eind jaren ’70 regelmatig protestbetogingen tegen kernwapens bij de basis te organiseren.

Wereldwijd zijn er op dit moment nog circa 14.000 kernwapens en zelfs als er één daarvan, bedoeld of onbedoeld, tot ontploffing zou komen, heeft dat catastrofale gevolgen voor mens, dier en milieu. Voor kernwapenstaten is dat echter geen reden tot matiging. Integendeel zelfs! Zij zijn de laatste jaren juist bezig hun kernwapenarsenalen te moderniseren, uit te breiden en de rol van kernwapens in hun defensiebeleid te vergroten. Er dreigt een wereldwijde nucleaire wapenwedloop en het Bulletin of the Atomic Scientists geeft aan dat het risico op een kernoorlog sinds de Koude Oorlog nog nooit zo groot is geweest als nu (https://thebulletin.org/doomsday-clock/current-time/).

VN-kernwapenverdrag Vanuit de overtuiging dat kernwapens een onacceptabele dreiging vormen voor alles en iedereen wereldwijd, hebben 122 landen (gelijk aan twee derde van alle lidstaten) op 7 juni 2017 ingestemd met het VN-Kernwapenverbod. Dit verdrag verbiedt het gebruik, bezit, ontwikkeling, productie, stationering en overdracht van kernwapens onder welke omstandigheden dan ook en de assistentie bij of aanmoediging van verboden handelingen.

Vanuit de overtuiging dat kernwapens een onacceptabele dreiging vormen voor alles en iedereen wereldwijd, hebben 122 landen (gelijk aan twee derde van alle lidstaten) op 7 juni 2017 ingestemd met het VN-Kernwapenverbod. Dit verdrag verbiedt het gebruik, bezit, ontwikkeling, productie, stationering en overdracht van kernwapens onder welke omstandigheden dan ook en de assistentie bij of aanmoediging van verboden handelingen. Nederland stemde tégen dit VN-verdrag.

In hetzelfde jaar 2017 won ICAN, the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (https://www.icanw.org/), de Nobelprijs voor de Vrede. Momenteel voert ICAN campagne om steden en gemeentes hun steun uit te laten spreken voor het VN-kernwapenverdrag. Ze hebben daarvoor het Cities Appeal opgesteld, waarmee nationale overheden worden opgeroepen het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen en te ratificeren.

De letterlijke tekst van het Cities Appeal luidt als volgt: “Onze stad/gemeente heeft grote zorgen over de ernstige bedreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd. We geloven dat onze inwoners het recht hebben om te leven in een wereld zonder deze dreiging. Ieder gebruik van kernwapens, opzettelijk of per ongeluk, zou catastrofale, wijdverbreide en langdurige gevolgen hebben voor zowel mensen als het milieu. Daarom verwelkomen we het VN-Kernwapenverbod dat in 2017 door de Verenigde Naties is aangenomen en roepen we onze regering op dit verdrag zo snel mogelijk te ondertekenen en te ratificeren.”

Een grote groep steden wereldwijd (zoals Washington DC, Toronto, Sydney, Hiroshima, Nagasaki, Manchester, München, Berlijn en Parijs) heeft het Cities Appeal al getekend. Ook de Vereniging Burgemeesters voor Vrede heeft haar steun uitgesproken voor het ICAN Cities Appeal en daarmee Nederland opgeroepen om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen.

Momentum Nu vliegbasis Soesterberg voor een groot deel is teruggegeven aan de natuur (en de iglobunkers dus ook de vermeende kernwapens niet meer bevatten), dit jaar in het Nationaal Militair Museum op grootse wijze het einde van de Koude Oorlog is herdacht en we volgend jaar 75 jaar Vrijheid vieren, is het volgens initiatiefnemers van dit voorstel hét uitgelezen moment om het ICAN Cities Appeal te ondertekenen.

.