De overgrote meerderheid van de raad heeft NEE gezegd tegen ons initiatiefvoorstel om het ICAN Cities Appeal te tekenen. Het meest gehoorde argument was: ‘daar gaan wij niet over als Soest!’ Zou het verstand van de Soester gemeenteraad dan echt niet verder reiken dan de gemeentegrenzen???

85% van de Nederlandse inwoners is voor een internationaal verbod op kernwapens (zo bleek dit jaar uit onderzoek van het Rode Kruis, dat zelf ook voorstander is van een algeheel kernwapenverbod). De Vereniging Burgemeesters voor Vrede (de Nederlandse tak van de wereldwijde organisatie Mayors for Peace) heeft haar steun heeft uitgesproken voor het ICAN Cities Appeal en de Nederlandse regering opgeroepen het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen. In september 2018 hebben ruim honderd prominente Nederlanders uit de wereld van de wetenschap, gezondheidszorg, levensbeschouwing, cultuur, bestuur, beleid, juristen en media al een Maatschappelijk Appel aan de Tweede Kamer overhandigd als aansporing van de Nederlandse inzet voor een wereld zonder kernwapens.

En dan zouden wij er als Soest niet over gaan???