Vorige week heeft de fractie van DSN twee bezoeken gebracht. Eerst aan de Stichting Hart voor Soest aan de Varenstraat en aansluitend aan de Kringloop Spullenhulp Soest aan de Schans.

Beide bezoeken lagen perfect in elkaars verlengde en hebben ons stil doen staan bij spullen, bij niets of heel weinig hebben, bij ‘voor elkaar’ en bij hergebruik en wegwerpmaatschappij. Het maakte allemaal diepe indruk dankzij de tijd die Sonja Wolf (oprichtster en motor achter @HartvoorSoest) en Bert de Wilde (directeur Spullenhulp) genomen hebben om ons een kijkje in hun keuken te geven.

Stichting Hart voor Soest is voortgekomen uit het Voedselruilhuis, de enige plek in Soest waar je houdbaar voedsel kunt ruilen. Maar inmiddels doen Sonja Wolf en haar team van vrijwilligers al veel meer, zoals bijvoorbeeld hulp aan dak- en thuislozen (met kleding, dekens, eten, verzorgingsproducten), het samenstellen van voedselnoodpakketten en kledingpakketten voor mensen met een verwijskaart van sociale dienst, vluchtelingenwerk of maatschappelijk werk, het uitlenen van feestelijke kleding voor een speciale gelegenheid, hulp bij cadeautjes en hulp bij het vinden van stageplek of vrijwilligerswerk. Alles recht uit het hart, van mensen voor mensen. Kijk voor meer informatie op https://hartvoorsoest.nl/ of volg de stichting op Facebook @HartvoorSoest. En kun je helpen met goede kleding, voedsel of anderszins? Mail dan naar info@hartvoorsoest.nl of bel 06-43755904.

De 45-jaar oude Stichting Kringloop Spullenhulp SKS is een van de oudste kringloopbedrijven van Nederland en niet meer weg te denken uit Soest. Een team van 17 vaste medewerkers, 90 vrijwilligers en een twintigtal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verwerkt ieder jaar vele duizenden kilo’s (her)bruikbare producten en goederen, zoals textiel, huisraad, wit- en bruingoed, boeken en meubilair. Op deze manier voorkomt SKS niet alleen dat grondstoffen verspild worden, maar levert zij tevens een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van afval. De continue goederenstroom maakt het daarnaast mogelijk dat Spullenhulp financieel op eigen benen kan staan en werkervaring en re-integratiekansen kan bieden aan de mensen die dat het hardst nodig hebben. En dan kunnen jaarlijks ook nog lokale goede doelen ondersteund worden met goederen of een financiële bijdrage.

Beide fractiebezoeken hebben ons laten zien hoeveel moois er gedaan wordt voor mens en milieu. Voor DSN zijn dit zeker projecten om te koesteren!