Zaterdagmiddag 22 februari organiseert Democraten Soest Natuurlijk (DSN) in samenwerking met Amersfoort Alert op Straling een informatiebijeenkomst over het nieuwe 5G netwerk, dat dit jaar zal worden uitgerold.

De voordelen van dit supersnelle internet zijn evident: zelfrijdende auto’s, artsen die over de hele wereld kunnen opereren, robotisering en tal van slimme technieken, waardoor allerlei apparaten met elkaar kunnen ‘praten’ en grote hoeveelheden data kunnen worden verzameld en heel snel kunnen worden verzonden.

Maar wat zijn de risico’s? Wat is het gezondheidseffect van al die straling op mens, dier en milieu?  Wat gebeurt er met alle data die verzameld wordt? Hoe kwetsbaar is het netwerk voor hackers? Hoe gaat het er op straat uitzien als er voor 5G elke 200 meter een antenne geplaatst moet worden en wie bepaalt waar zo’n antenne geplaatst mag worden? Het stationsgebied van Amersfoort telt nu 17 opstelpunten voor antennes ten behoeve van de drie grote telecombedrijven. Adviesbureau Arcadis heeft uitgerekend dat in hetzelfde gebied voor 5G minimaal 130 antennes bijgeplaatst zullen moeten worden, die ook nog eens allemaal verbonden moeten worden met glasvezel en stroom. En in Amsterdam zullen er naar verwachting zo’n 10.000 extra antennes bij moeten komen …

Economische belangen

De Nederlandse overheid wil vooroplopen waar het gaat om ‘digitale connectiviteit’, omdat de economische belangen erg groot zijn. De ethernetfrequenties voor 5G zullen dan ook waarschijnlijk dit voorjaar al verkocht worden aan de hoogstbiedende telecombedrijven. Maar vooralsnog ontbreken onafhankelijke grootschalige en lange termijnonderzoeken naar de gevolgen van straling op mens, dier en milieu, zoals ook blijkt uit recent onderzoek van het RIVM. Aan de veiligheid en totstandkoming van de blootstellinglimieten wordt door diverse wetenschappers openlijk getwijfeld. Het Rijksinstituut heeft dan ook gezegd niet met zekerheid te kunnen aangeven dat er géén risico’s zijn en dat het nog te vroeg is om alle seinen voor 5G op groen te zetten.

Gezondheid

Het is daarom niet verwonderlijk dat steeds meer inwoners, natuurbeschermers, wetenschappers en artsen zich grote zorgen maken over de komst van 5G en de effecten van de straling op de gezondheid. Ze voelen zich daarin gesteund door het Europees parlement en de Raad van Europa, die al jaren pleiten voor fors lagere blootstellingslimieten. Ook 265 wetenschappers roepen op tot een moratorium, terwijl het Europees Milieuagentschap en Milieu Defensie vóór toepassing van het voorzorgsprincipe zijn (‘bij twijfel niet inhalen’). En Lloyds in Londen, de grootste verzekeraar van de wereld, dekt ziekte als gevolg van elektromagnetische straling, door bijvoorbeeld mobiele telefoons niet. Hoe kan het dan dat de Nederlandse Gezondheidsraad en de minister een ander verhaal vertellen?

Maatschappelijk debat

DSN vindt dat inwoners recht hebben op eerlijke voorlichting en dat er ruimte moet zijn voor een maatschappelijk debat over zulke belangrijke thema’s die ons allemaal aangaan. Daarom is vorig jaar al (overigens tevergeefs!) geprobeerd het debat over 5G in de Soester gemeenteraad op gang te brengen en is de Facebookgroep ‘5G Soest en Soesterberg’ in het leven geroepen. In Amersfoort is, zoals in veel gemeenten, een bewonersgroep opgericht die het onderwerp op de gemeentelijke politieke agenda probeert te zetten. Net zoals dat gebeurd is in o.a. de gemeenten Bergen, Amsterdam, Maastricht en Utrechtse Heuvelrug

22 februari

Op 22 februari zal onder andere Anne Bressers, medeoprichter van expertgroep ‘Let’s talk about Tech’ en ‘Amersfoort Alert op Straling’ de inwoners van de regio Eemland informeren, op basis van onafhankelijke informatie. Jan den Ouden geeft een korte meet-demonstratie. Er is ruimte voor vragen en discussie en het ontplooien van gezamenlijke initiatieven.

De entree is gratis, maar meld je, liefst voor 17 februari, wel even aan via info@democratensoestnatuurlijk.nl of via het Facebook evenement ‘5G: vloek of zegen?’, want het aantal plaatsen is beperkt.

Datum: zaterdag 22 februari 2020

Locatie: Cultureel Podium Artishock, Steenhoffstraat 46a, Soest

Aanvang: 14.00 u

Toegang: gratis (vrijwillige bijdrage is welkom!)

Aanmelden: email info@democratensoestnatuurlijk.nl of via Facebook ‘5G: vloek of zegen?