De besluitvormende raadsvergadering van gisteravond vond plaats in corona-opstelling: géén publiek op de tribune en in afgeslankte vorm omdat 10 van de 29 raadsleden zich hadden afgemeld om elk risico op besmetting te vermijden. De wél aanwezige bestuurders zaten op de voorgeschreven anderhalve meter van elkaar.
De ingekorte agenda werd in rap tempo afgehandeld. De vergadering was te volgen via radio Soest en (voor de eerste keer!) via livestream https://www.facebook.com/RaadSoest/videos/805847999936852/

CABRIO en BOUWEN HOUTSNIP
DSN-fractievoorzitter Yolande Gastelaars heeft als enige niet ingestemd met het oprekken van de geluidsnormen van openluchttheater Cabrio. Die paar dB extra komt er namelijk op neer dat de omwonenden van Cabrio gedurende het seizoen moeten leven met een zeer grote geluidsbelasting, waardoor de stilte tijdens Cabrio-avonden ver te zoeken is en dat is voor DSN niet-acceptabel.

Gastelaars stemde ook niet in met het bestemmingsplan Houtsnip, dat de bouw van 5 woningen mogelijk moet maken op wat nu nog een geheel groen bosrijk gebied is. De Raad van State heeft dit plan twee jaar geleden vernietigd omdat er onvoldoende garanties waren voor het behoud van het groen in het gebied. In het nieuwe plan is volgens ons een trucje toegepast, waardoor er eigenlijk niets veranderd is vergeleken bij het vorige bestemmingsplan. En omdat het aanwezige groen en de bomen wat ons betreft dus nog steeds onvoldoende beschermd worden, konden wij niet instemmen met het plan Houtsnip.