Elk jaar verdwijnt er zo’n 720.000 kg rubbergranulaat (die korrels waarmee kunstgrasvelden worden ingezaaid) in het milieu. Die korrels bevatten kankerverwekkende stoffen en giftige zware metalen, die schadelijk zijn voor het milieu; alle organismen in de grond en zelfs het grondwater kan daardoor vervuild en aangetast raken. Er is dan ook sprake van milieuverontreiniging en daarom moet er van alles aan gedaan worden om verspreiding van rubbergranulaat te voorkomen .. en daarvoor zijn kantplanken bedoeld.

Door een uitspraak van de rechtbank Rotterdam zijn alle gemeenten nu verplicht maatregelen te nemen die moeten voorkomen dat rubberkorrels van kunstgrasvelden in de rondte vliegen. En dat betekent dat ook de gemeente Soest in de buidel moet tasten en onverwachts 120.000 euro moet ophoesten. Voor dat geld worden kantplanken aangebracht rond de vier bestaande velden als ook langs de twee velden die dit jaar nog worden aangelegd voor de hockeyclub en voetbalclub SO Soest. ,,Het gaat vooral om de korrels die spelers aan de randen van het veld uit kunnen lopen’’, zegt wethouder Harrie Dijkhuizen. In de voorjaarsnota komt te staan waar Soest het geld voor deze tegenvaller vandaan moet zien te krijgen”, aldus berichtgeving in het AD Amersfoortse Courant.

DSN blijft het onbegrijpelijk vinden dat de gemeenteraad van Soest vorig jaar zomer nog besloten heeft tot de aanleg van twee nieuwe kunstgrasvelden aan de Bosstraat: “We weten inmiddels allemaal dat dat rubbergranulaat heel slecht is voor het milieu”, aldus DSN-fractievoorzitter Yolande Gastelaars. “Dan moet je dat spul toch niet meer willen toepassen als je zegt ‘groen en duurzaam’ te zijn. Maar ja, DSN was de enige die tegenstemde, alle anderen zeiden gewoon weer ja. En nu dus kantplanken, alsof die korrels daarmee wél allemaal op het veld blijven liggen. Het is alom bekend dat het rubbergranulaat ook van het veld verdwijnt via schoeisel en kleding van de sporters en de machines die op de velden komen …… “