De gemeente Putten geeft dit jaar nestkastjes weg aan inwoners die mee willen helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Wij vinden dit een prachtig initiatief, dus hebben we wethouder Aukje Treep inmiddels gevraagd om in Soest hetzelfde te gaan doen.

De wethouder, die in Soest onder meer verantwoordelijk is voor natuurontwikkeling en openbare ruimte, heeft in reactie daarop laten weten dat begin dit jaar al zo’n 150 nestkasten zijn uitgedeeld. Dat is gebeurd in het kader van de actie ‘Vuurwerkafval ruim je zelf op’. Ze gaat kijken of er volgend jaar meer kastjes weggegeven kunnen worden.

Daarnaast meldde Treep dat we in Soest ook bezig zijn om de biodiversiteit in onze bomen en het bermbestand te vergroten om daarmee de leefomgeving voor natuurlijke vijanden te vergroten: “Zo hebben we al meerdere bloem- en kruidenrijke bermen. Dit jaar wordt als proef aan de Den Blieklaan een anti-eikenprocessierups mengsel ingezaaid. In dit mengsel zitten bloemen en grassen waar de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups in leven. Maar voor een effectieve bestrijding blijft een combinatie van maatregelen nodig”, aldus Treep.

Spuiten met Xentari
Dat laatste betekent dat de gemeente ook Xentari inzet. Het is een omstreden biologisch bestrijdingsmiddel dat álle rupsen doodt die van de bespoten bladeren eten. Dus niet alleen de eikenprocessierups! Desalniettemin kiest de gemeente er toch voor om de plaagdruk van vorig jaar te voorkomen.