De gemeente heeft zichzelf vergunning verleend voor de kap van 49 elzen, 12 berken, 3 eiken, 3 Servische sparren, 2 fijnsparren en 1 esdoorn in de groenstrook naast het fietspad achter Turfstreek 213 – 251. De reden hiervoor? Achterstallig onderhoud en de wens om de oorspronkelijk cultuurhistorisch waardevolle hakhoutwal in ere te herstellen.

Niet mis mee, zou je zeggen. En toch hebben wij schriftelijke vragen aan het college gesteld over deze ingreep. Zo willen we allereerst weten waarom de gemeente publiceert dat er omgevingsvergunning is verleend voor het kappen van diverse bomen, terwijl het 70 bomen betreft. Daarnaast willen we weten waarom er in de vergunning géén herplantplicht is opgenomen, terwijl de wethouder ons desgevraagd meldde dat er wél herplant zal plaatsvinden.

We vragen ook antwoord op de vraag of er een relatie is tussen de bomenkap en het herstel van de hakhoutwal en de geplande woningbouw op het hele gebied tussen Boerenstreek en Overhees (Van Oest-terrein en het daarachter gelegen agrarisch gebied). En tenslotte mag het college uitleggen waarom ze kiest voor hakhout met de wetenschap dat biomassa en houtstook haaks op het verbeteren van luchtkwaliteit en terugdringen van CO2 staan.