Moet je nu wél of niet nog een keer gaan uitzoeken of de Soester agrariër André van Dorresteijn met een kleiner bedrijf aan de Peter van den Breemerweg kan overleven? Of moet je hem gaan helpen zijn familiebedrijf buiten Soest te vestigen? Deze vragen stonden gisteravond centraal in de besluitvormende raad over (zoals het formeel genoemd werd) de “zoektocht locatie agrariër”.

Op het raadsvoorstel, waarin niet-meewerken aan het verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan PvdB-weg centraal stond, was een amendement ingediend door 7 van de 8 oppositiepartijen. Zij bepleitten juist wél medewerking om daarmee uitvoering te kunnen geven aan het in 2013 genomen raadsbesluit tot verplaatsing van het boerenbedrijf naar de PvdB-weg. Daarnaast was in beide voorstellen opgenomen dat uitgezocht moest worden tot hoever de eventuele nieuwbouw aan de PvdB-weg verkleind moest worden om acceptabel te zijn.

Duidelijk NEE van DSN

Wij hebben gisteravond als enige partij tégen allebei de voorstellen gestemd. En dat is niet omdat wij niet dolgraag een oplossing voor deze langlopende onverkwikkelijke situatie willen vinden of omdat wij niet geloven in de boer en lokale voedselproductie. Maar wél omdat Van Dorresteijn volgens ons helemaal niet geholpen is met wéér een onderzoek.

Dit keer moest bekeken worden wat de maximaal acceptabele bouwgrootte op het terrein aan de PvdB-weg zuidzijde zou zijn. Dat gaat dus direct om de maximale omvang van zijn bedrijf, terwijl met name de tegenstanders van de boerderij aan de PvdB-weg al jaren roepen dat Van Dorresteijn niet eens een levensvatbaar bedrijf heeft met 150 vleeskoeien! Dus hoezo de omvang beperken of wellicht zelfs uitsluitend herbouw van zijn nu al bestaande veldschuur? In onze ogen worden met een dergelijk onderzoek opnieuw rookgordijnen opgetrokken en is de boer nog steeds niet geholpen. Dus vandaar met pijn in de buik een duidelijk NEE van DSN.