Vijf jaar ná de eerste vragen van DSN aan het college van B&W over het hijsen van de Regenboogvlag op internationale Coming Out Dag is het zondag 11 oktober 2020 eindelijk zover: dan hangt dit internationale symbool voor LHBTIQ’s ook op het gemeentehuis van Soest! Burgemeester Rob Metz heeft eerder deze week daartoe besloten in het kader van corona: “Juist in een tijd als deze is het belangrijk om de verbinding te maken in plaats van tegenover elkaar te staan”, aldus Metz in zijn persbericht. 

Lange geschiedenis

Het al dan niet hijsen van de Regenboogvlag, waarmee gemeenten laten zien dat iedere inwoner zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en (sociaal) veilig moet kunnen voelen, is jarenlang een issue geweest in Soest. Op onze eerste schriftelijke vragen in september 2015 kwam een NEE van het college. In juni 2016 dienden we vervolgens samen met GroenLinks een initiatiefvoorstel in om jaarlijks op 11 oktober de Regenboogvlag te hijsen, maar de meerderheid van de raad voelde niets voor een vlag. Er werd wél besloten tot de instelling van een raadswerkgroep in het kader van een ‘verkenning van de noodzaak van gemeentelijk LHBT-beleid’ en het organiseren van een avond Samenleving over dit onderwerp. Die avond Samenleving vond plaats op 16 februari 2017 o.l.v. Ellie Lust en in op 30 november 2017 besloot de raad het college te verzoeken een LHBT+-actieprogramma op te stellen.  Over de Regenboogvlag werd niet meer gesproken en dat leverde de gemeente Soest op 11 oktober 2018 een prominente rol op in een uitzending van Editie.NL over gemeenten die weigeren de regenboogvlag te hijsen tijdens Coming Out Dag.

Motie

Na twee jaar stilte rondom de Regenboogvlag, hadden we vorige week samen met GroenLinks een motie voorbereid voor de raadsvergadering van 24 september 2020. Uiteraard opnieuw met het doel jaarlijks de Regenboogvlag in Soest te hijsen om daarmee aan te geven dat wij als gemeente Soest niet gediend zijn van discriminatie en dat iedere inwoner ongeacht geslacht, ras, geloof of seksuele voorkeur welkom is in Soest en zich veilig moet voelen in Soest. Maar die motie is nu dus door het besluit van Metz overbodig geworden: zondag 11 oktober a.s. hangt er gewoon een Regenboogvlag op het gemeentehuis van Soest!