Hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering?

Deze week organiseert de gemeente de Week van de Omgeving (zie ook: www.omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl ), waarin de vraag centraal staat wat voor gemeente we willen zijn en hoe onze gemeente er in 2040 uit moet zien.

Er komen tal van relevante onderwerpen aan bod in meer dan 20 workshops voor inwoners en andere belangstellenden: van groen in de bebouwde kom tot voldoende woningen voor alle leeftijdscategorie├źn in Soest en Soesterberg.

Twee workshops gaan over de klimaatverandering en hoe om te gaan met het extremere weer van hoosbuien en lange periode van droogte. De rioleringen in Soest kunnen al dat water niet goed verwerken en de dorpen zijn versteend, waardoor het water niet meer de bodem in zakt. Gevolg: vooral in de lage delen van de dorpen zoals aan de zuidkant van Soesterberg en aan de voet van de Soester Eng, natte voeten tijdens het fietsen, ondergelopen straten en waterschade aan huizen en bedrijven. Heel interessant in dit kader is het artikel dat vorige week verschenen is in H2o (https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/betrek-de-bodem-en-ondergrond-bij-klimaatadaptatie). Daarin wordt uitgelegd waarom bodem en ondergrond zo belangrijk zijn bij klimaatadaptatie en waarom het verstandig is het natuurlijk systeem op lokaal niveau te begrijpen.