In Soest hebben we een uiterst deskundige Stichting Verkeersregelaars, die met haar vrijwilligers élk evenement in goede banen kan leiden. En tóch sturen commerciële verkeersregelaars van buiten Soest de corona-drukte in de Soester bossen aan. Net als de teleurgestelde Soester vrijwilligers vragen wij ons af hoe dit nu mogelijk is en hoeveel geld daar inmiddels aan is uitgegeven.

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom een aantal schriftelijke vragen van ons ontvangen:

  1. Is het juist dat uw college kiest voor de inhuur van externe verkeersregelaars tegen een commercieel tarief i.p.v. de eigen verkeersregelaars van de Soester Stichting in te zetten, die hetzelfde werk doen voor een zeer beperkte vrijwilligersvergoeding?

2. Een en ander zou te maken hebben met het wél of geen evenement zijn.

  • Is dat juist?
  • En zo ja, kunt u aangeven wat de criteria zijn om een activiteit te bestempelen tot ‘evenement’?

3. Waarom kan de ene situatie wél aangewezen worden als evenement (op grond waarvan de Soester verkeersregelaars ingezet kunnen worden) en de andere situatie níet? Een goed voorbeeld hier is de begrafenis van uitgever Paul Smit, die op het laatste moment bestempeld werd als evenement.

4. Hoeveel geld is er inmiddels uitgeven aan de inhuur van externe verkeersregelaars t.b.v. het in goede banen leiden van het Corona-verkeer bij de Soester bossen en hoeveel had er bespaard kunnen worden als u gekozen had voor de inzet van de deskundige vrijwilligers van de Stichting Verkeersregelaars Soest?

5. Bent u bereid om vanaf nu de eigen deskundigheid van de Stichting Verkeersregelaars Soest in te zetten bij situaties waar het verkeer geregeld moet worden i.p.v. externe krachten in te vliegen? En zo nee, waarom niet?