De Aarde is ons lief: de SDG’s in kindertaal

Ieder jaar wordt op 22 april International Earth Day gevierd. Het is een dag van bewustwording van ons gedrag als consument en producent, bewustwording van de invloed van onze daden op natuur en milieu, van sociale verhoudingen, consumptie, overbevolking en economie. De Nederlandse Stichting Schooldag van de duurzaamheid heeft dit jaar de Dag van de Aarde aangegrepen om een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd lied ‘De Aarde is ons lief’ te lanceren. Dit lied vertelt in kindertaal wat de 17 Sustainable Development Goals zijn. Prinses Irene ondersteunt het initiatief en Carol van Eert, burgemeester van ‘de meest inspirerende Global Goals gemeente’ Rheden, heeft al zijn collega-gemeenten opgeroepen om op 28 mei a.s. om 09:00 uur uit volle borst mee te zingen, te musiceren en/of te dansen. De songtekst en notenbalken voor diverse instrumenten en een aantal dansmoves staan sinds 22 april op de website van Schooldag van de duurzaamheid (https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/).

SCHRIFTELIJKE VRAGEN DSN

Het initiatief was reden voor DSN om deze week schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W:

1) De gemeente Soest is aangesloten bij de Gemeenten4GlobalGoals. Kunnen wij er daarom vanuit gaat dat uw college actief inzet op Soest-brede deelname aan deze 28e mei? Op welke wijze geeft u hier aandacht en vorm aan?

2) De Stichting Schooldag van de Duurzaamheid heeft verschillende mogelijkheden om lokaal actief te zijn met duurzaamheid en Global Goals. Zo bestaat er bijvoorbeeld een programma voor meerdere basisscholen in een gemeente, waarbij schoolkinderen spelenderwijs leren wat de Junior Global Goals betekenen en hoe zij hier zelf mee aan de slag kunnen gaan. Bent u bereid om het concept Schooldag van de Duurzaamheid actief aan te bieden aan de Soester basisscholen, zodat zij mogelijk volgend schooljaar al de Junior Global Goals kunnen opnemen in het lesprogramma?