De fractie van DSN heeft dinsdag 18 mei een bezoek gebracht aan Volkstuinvereniging ‘Ons Buiten’, die al 51 jaar een bijzondere plek inneemt in de zgn. ‘spoordriehoek’ van Soest (locatie B op de conceptplattegrond van de gemeente). Dit complex in de Soester polder gaat verloren als de gemeente haar plannen doorzet om hier een zonneveld aan te leggen. Soest heeft vooralsnog vanuit de Regionale EnergieStrategie 1.0 helemaal géén verplichting om extra voorzieningen zoals zonnevelden en/of windturbines te realiseren; de gemeente hoeft namelijk volgens de RES voorlopig niet meer te doen dan zonnepanelen op daken. Maar omdat Soest ook een eigen energie-ambitie heeft (49% minder CO2-uitstoot in 2030 en aardgasvrij én nagenoeg CO2-neutraal 2050) is er gezocht naar mogelijkheden om zelf duurzame energie op te wekken. En dat heeft geresulteerd in een plattegrond met mogelijke locaties voor zonnevelden en/of windturbines, waarover de gemeenteraad op 8 juli a.s. moet besluiten. DSN is van mening dat er eerst ingezet moet worden op het met zonnepanelen vol leggen van alle beschikbare daken en op energiebesparing. De technische ontwikkelingen op het gebied van duurzame energieopwekking gaan dermate snel, dat er hoogstwaarschijnlijk veel betere alternatieven komen dan ziekmakende windturbines en biodiversiteit vernietigende zonneparken die voor minimaal 20 jaar worden aangelegd. En dan kan het 0,7 ha grote ‘Ons Buiten’ ook behouden worden.