Interessante discussie over de Regionale Energie Transitie (RES) en de verschillende knelpunten. Mooi is de inbreng van Bart Krol (voormalig wethouder van Soest en oud-gedeputeerde van de Provincie Utrecht), die als voorzitter van de werkgroep Energie, Natuur en Landschap pleit voor het op nationaal niveau doen van ecologisch onderzoek naar de potentiële impact van de voorstellen in de RES-regio’s.

De Werkgroep Energie, Natuur en Landschap is ingesteld om kennis en inzichten te ontsluiten, randvoorwaarden vast te stellen en oplossingsrichtingen te ontwikkelen, zodat de RES-regio’s beter toegerust zijn om afwegingen te maken over het combineren van natuur, landschap en energieopwekking. In haar eindadvies trekt de Werkgroep op basis van opgestelde analyses van kansen en knelpunten voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie acht overkoepelende conclusies. Een daarvan is dat de waarden van natuur en landschap onvoldoende expliciet terugkomen in het afwegingskader van de RES [en dat is terug te voeren op het feit dat het onderwerp natuur niet zelfstandig terugkomt in het afwegingskader van het Nationaal Programma RES; het valt onder het veel bredere thema ruimtegebruik]. Daarnaast stelt de Werkgroep dat het RES-proces onder veel tijdsdruk staat, terwijl er juist tijd nodig is om de zorgen rondom natuur en landschap recht te doen en grip te krijgen op de manier waarop hier mee om te gaan: “er is maatschappelijk debat nodig over (de kosten en waarde van) natuur en landschap en (de kosten en waarde van) de energietransitie.”