In de raadsvergadering van 7 juli jl. is onze motie unaniem overgenomen. Daarmee maken we onze zorg kenbaar maken over het besluit om het tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek van vrouwen tijdelijk te verlengen van twee- naar driejaarlijks.

Het besluit om de periode tussen de onderzoeken te verlengen, is veroorzaakt door corona en een tekort aan personeel. Maar een langere periode tussen twee onderzoeken levert aanzienlijk minder gezondheidswinst op; cijfers van het RIVM geven aan dat er jaarlijks gemiddeld 57 minder sterfgevallen voork√≥men zullen worden. Alle reden dus om bij ‘Den Haag’ aan te dringen op heroverweging van het besluit.