Woensdag 7 juli besloot de raad o.m. over verschillende voorstellen in het kader van het verkeersplan Soest-Zuid.

Als DSN hebben we samen met andere oppositiepartijen geprobeerd om de uitbreiding van het P&R terrein in het groen van de Bosstraat tegen te houden dan wel voorlopig uit te stellen. In de eerste plaats omdat we twijfelen aan de noodzaak van een grotere parkeervoorziening en in de tweede plaats omdat er bomen gekapt worden, waarmee het leefgebied van beschermde soorten verdwijnt. Maar we vonden onvoldoende medestanders, waarna wij besloten om tegen dit raadsvoorstel (Verkeersplan Soest Zuid 2) te stemmen.